GRAVIRK ønsker at hjælpe virksomheder med at tilrettelægge den gravides arbejdsdag, så den kommer til gavn for hende og for virksomheden.

Hvad er en virksomhedsjordemoder?

En jordemoder med i forløbet er med til at øge trygheden hos leder og gravid. Jordemoderen kan afklare, redegøre for og rådgive om de mere specifikke udfordringer, der kan være tilknyttet en graviditet. Igennem samtaler tilrettelægger vi sammen en individuel plan for den gravide i svangerskabsperioden.

Gennem grundig information og vejledning kan jordemoderen bisidde begge parter i forhold til at få klarlagt begges forventninger, samt synliggøre hvilke og vejlede i eventuelle udfordringer i forhold til den enkelte graviditet.

Privat jordemoderrådgivning

GRAVIRK har mange forskellige tilbud til dig som privat, der er gravid og har brug for lidt mere vejledning og rådgivning end den du indtil nu har modtaget. Klik ind på ”PRIVATE” og se hvad vi kan tilbyde dig og din partner.

Følg med i hvilke foredrag og kurser der kommer i vores fine lokaler i Banegårdsgade 14.

Udfordringer

Der kan være mange udfordringer i at have en gravid ansat.
Hav en virksomhedsjordemoder ved din side gennem hele graviditeten. Du får hjælp til de udfordringer du møder gennem din graviditet og får hjælp til at din arbejdsdag bliver tilrettelagt så den fortsat er spændende og givende.

Telefonrådgivning

Alle forløb indebærer også mulighed for benytte telefonrådgivningen. Du ringer til din virksomhedsjordemoder, når der opstår problemer. Dermed undgås unødig bekymring samt brug af kostbar tid.