Tager du hånd om dine gravide medarbejdere?

Hvad er en virksomhedsjordemoder?

En virksomhedsjordemoder hjælper virksomheder med at tilrettelægge den gravides arbejdsdag, så den kommer til gavn for hende og for virksomheden. En jordemoder med i forløbet er med til at øge trygheden hos leder og gravid. Jordemoderen kan gennem grundig information og vejledning bisidde begge parter i forhold til at få klarlagt begges forventninger, samt synliggøre hvilke- og vejlede i eventuelle udfordringer hos den enkelte gravide. Igennem samtaler tilrettelægger vi sammen en individuel plan for den gravide i svangerskabsperioden.
Der er hos Gravirk lagt vægt på den enkelte gravide kvinde. Det betyder at succesraten for forebyggelse, stiger markant. Dette medfører naturligvis også et yderligere nedsat sygefravær.

Privat jordemoderrådgivning

Gravirk har mange forskellige tilbud til dig som privat, der er gravid og har brug for lidt mere vejledning og rådgivning end den du indtil har modtaget.

Gravirk tilbyder dig

  • Privat fødselsforberedelse
  • Ammevejledning
  • Efterfødselssamtale

Klik ind på ”PRIVATE” og se, hvad vi kan tilbyde dig og din partner.

Udfordringer

Der kan være mange udfordringer i at have en gravid ansat.
Hav en virksomhedsjordemoder ved din side gennem hele graviditeten. Du får hjælp til de udfordringer du møder gennem din graviditet og får hjælp til at din arbejdsdag bliver tilrettelagt så den fortsat er spændende og givende.

Telefonrådgivning

Alle forløb indebærer også mulighed for benytte telefonrådgivningen. Du eller din leder ringer til Gravirk, hvis der opstår problemer eller spørgsmål. Dermed undgås unødig bekymring samt brug af kostbar tid.