Tryghed, ro og tid

Om os

Jeg hedder Eva Hessellund og er uddannet sygeplejerske fra Vejle sygeplejeskole, samt jordemoder – uddannet på ”jordmor utdanningen” fra Høgskolen i Sør- Trøndelag i Trondheim i Norge. Jeg har arbejdet på flere forskellige fødegange samt barselsafdeling. Privat er jeg gift og har to børn.

Som jordemoder er jeg meget optaget af, at give den gravide tryghed. Jeg mener, at al god start bunder i tryghed, hvad enten det gælder tryghed i forbindelse med graviditeten, på arbejdspladsen, i forhold til fødslen eller i forhold til den kommende familieforøgelse.

Mit ønske er at skabe den bedst mulige graviditet for dig og din familie samt at gøre alt, hvad jeg kan, for at få jer godt fra start som helt ny familie. Jeg glæder mig til at møde dig, hvadenten det er på dit arbejde eller dig som kommer som privat.

Kernen til et vellykket graviditetsforløb

Svangerskabet er en så speciel periode af ens liv, at man skylder sig selv og babyen i maven at tage sig tid og ro til at lære at være i rollen, samt give sig selv lov til at forberede sig så godt som muligt.

Graviditet er rigtignok ikke en sygdom, men kan være forbundet med en masse modsatrettede følelser, og – for kroppen –  ukendte signaler, og derfor er det en meget anderledes periode, hvor de fleste har brug for at finde sig til rette i en ny krop og en ny situation.

TRYGHED, RO og TID til at finde sig selv er kernen til et vellykket forløb. Netop derfor har jeg også valgt at have en stor del af mit fokus på gravide i arbejde. Det er for mig vigtigt, at både leder og gravid forstår hinanden samt forstår, at det at være gravid kan medbringe meget positivt – især hvis man får det hele tilrettelagt og har en professionel på sidelinjen.


Ydelser

FØR fødslen:

Fødselsforberedelse – privat

Til jer, der gerne vil have den individuelle snak om præcis jeres fødsel. Her kan vi bedre gå i dybden med de emner, der er vigtige for jer. Vi kan drøfte ønsker, forventninger, og snakke om eventuelle bekymringer. Jeg kommer med et forslag til de emner, vi skal igennem og I bestemmer hvor meget tid vi skal bruge på de forskellige emner. Dette er et tilbud, som udelukkende er rettet på JER.

Fødselsforberedelse – gruppe

Fødselsforberedelsen giver et grundlægeende kendskab til fødslen, hvordan kroppen agerer samt redskaber til, hvordan I kan hjælpe hinanden igennem den store dag. Vi snakker også om tiden efter, du har født. Her vil vi komme omkring, amning, spædbarnspleje og livet som ny familie.

Ængstelig for fødslen

Det er helt naturligt at være spændt på den kommende fødsel. Det kan være svært at vide, hvad man skal forvente. Men hos nogen fylder denne følelse meget. Jo mere viden og kundskab, man har om fødslen, des mere kan man arbejde med at hvile i det.
Derfor tilbyder Gravirk samtaler, hvor vi sammen kan snakke om, hvilke bekymringer der fylder, samt hvilke muligheder du har for selvbestemmelse ved din fødsel. Hvis du vil, laver vi en ønskeliste, som du kan tage med til fødslen, som bliver lagt i din journal, så din fødejordemoder kan se hvilke bekymringer og ønsker, du har for din fødsel.
Det kan være et godt redskab og udgangspunkt for, at du føler dig mere tryg før og under fødslen.

EFTER fødslen:

Efterfødselssamtale

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle får en efterfødselssamtale.
Det er vigtigt at få talt om, forklaret og evalueret den store begivenhed, hvadenten den er forløbet helt planlagt, eller der har været et par bump på vejen.
Det er vigtigt, at I ved hvad der er foregået og hvorfor.
Det er vigtigt, fordi I dermed kan parkere jeres oplevelse et hensigtsmæssigt sted, hvor den hverken fylder for meget eller for lidt.
Det er desuden vigtigt i forhold til en kommende graviditet og fødsel, at der ikke ligger nogle ubesvarede spørgsmål og dårlige følelser forbundet med en gammel oplevelse.
Jordemoderen læser sammen med jer jeres fødselsbeskrivelse fra fødestedet igennem, og vi snakker om og gennemgår fødslen. Det er en god ide, hvis I sender mig jeres papirer, så jeg kan gennemlæse og forberede samtalen på forhånd. Det anbefales, at lægge samtalen 2-4 uger efter fødslen.

Barselsbesøg

Du har mulighed for at få et eller flere barselsbesøg, efter du har født. Perioden lige efter at have fået et lille barn kan være fyldt med forundring, bekymring, glæde og er generelt proppet med et væld af følelser. Vi snakker om mor og barn og gennemgår de ting, du har behov for at vide mere om. Der vil typisk være stort fokus på amning, søvn, forældreskab, spædbarnspleje, blødning og mors generelle trivsel.

Ammevejledning

Amning fylder utrolig meget for rigtig mange. Amning kræver tid og tålmodighed. Det kræver desuden, at man bliver vejledt godt fra start. Få et besøg hvor du får hjælp med amningen efter fødslen, så I får den mest optimale start. Vi vil også gennemgå muligheden for at pumpe ud og hvis du vil, kan du lære hvordan man håndudmalker.


Prisliste

Prisliste

for private
 • Fødselsforberedelse privat hos Gravirk (varer typisk 2-3 timer) 1. time: 550 kr. - herefter 450 kr./t
 • Fødselsforberedelse privat i eget hjem 1. time: 550 kr. - herefter 450 kr./t*
 • Fødselsforberedelse gruppe (ca. 3 timer) 300 kr. pr. par
 • Samtalekonsultation 60 min 550 kr.
 • Efterfødselssamtale 60 min 550 kr.
 • Barselsbesøg 2 timer i eget hjem 1.000 kr.
 • Ammevejledning 1. time: 550 kr. - herefter 450 kr./t
 • Ammevejledning i eget hjem 1. time: 550 kr. - herefter 450 kr./t
 • *Kørsel hjem til jer koster 4 kr pr. km fra Jernaldervej 6, 8300 Odder

Tag endelig kontakt så vi kan sammensætte den helt rigtige løsning til jer.

Kontakt

GRAVIRK for virksomheder

Private

GRAVIRK for virksomheder

Den private jordemoder har mulighed for at give dig tid til, at du bliver tryg og føler dig godt forberedt på de udfordringer, du møder i netop DIN graviditet eller barselsperiode. Desuden kommer du i Gravirk altid til at møde den samme jordemoder, som kommer til at kende dig.

Din private jordemoder

I takt med at presset på det offentlige sundhedssystem stiger, føler mange forældre, at de har behov for mere, end de får tilbudt.

Vi kan bl.a. tilbyde ekstra samtaler om:

 • Amning
 • Fødsel
 • Arbejde
 • Forældreskab
 • Glæder og bekymringer

– som et supplement til din offentlige jordemoder.

Se hvad vi tilbyder dig

“Det er dig, dit barn og din partner, der er i fokus.”

Du er altid velkommen til at ringe uforpligtende, så vi kan snakke om, hvad Gravirk kan tilbyde dig.

Jeg glæder mig til at snakke med jer.


Find vej til Gravirk

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at tage kontakt for en uforpligtende forespørgsel.

Glæder mig til at høre fra dig.


Gravirk
Jernaldervej 6
8300 Odder
CVR: 38807935

Åbningstider:
Efter aftale


GRAVIRK for virksomheder

Virksomheder

Gevinst for både arbejdsplads og for den gravide

Mange virksomheder har fokus på, at have sunde medarbejdere – både psykisk og fysisk. Der findes en markant økonomisk besparelse ved at undgå sygemeldinger, men der er også en stor social og kollegial vinding. Rent økonomisk bliver det ofte dyrt, idet der ligger mange ”skjulte udgifter” ved en sygemelding.

Én ting er det rent lønmæssige, men det kræver ofte også meget tid at ansætte, oplære, flytte arbejdsopgaver osv.

At der pludselig mangler en kollega, kan ofte være et pres for de andre medarbejdere, der også skal varetage den sygemeldte opgaver.

Opmærksomhed på graviditeten giver gevinst

At have sundhed i fokus på arbejdspladsen giver den gravide medarbejder en stor sundhedsmæssig vinding. Det er ikke sundt at gå hjemme, hvis ikke man er syg.

Graviditet er en anderledes periodisk omstændighed i krop og psyke, som kræver opmærksomhed. Og får graviditeten opmærksomhed, kan den give utrolig meget positivt.

En arbejdsplads med gravide medarbejdere på arbejde er ofte også en sund arbejdsplads, som giver plads og åbner for muligheder for gravide medarbejdere.

GRAVIRK for virksomheder

Som virksomhed kan det ofte være en udfordring at se positivt på en graviditet. Det kan være svært, at navigere i, hvad man kan sige, hvordan man skal forholde sig, samt hvad man kan forvente af den gravide.

Ifølge beskæftigelsesministeriet sygemeldes ca. 65% af alle gravide, før de går på barsel.
I gennemsnit har disse 48 dages sygefravær. Forskning i både Danmark og Norge viser, at graviditetsbetinget sygefravær nedsættes markant, hvis arbejdspladsen får professionel rådgivning af en virksomhedsjordemoder.

65 %

sygemeldinger

48

dages gns. sygefravær

Gravirk ønsker at hjælpe virksomheder med at tilrettelægge den gravides arbejdsdag, så den kommer til gavn for virksomheden og for hende. En jordemoder med i forløbet er med til at øge trygheden hos leder og gravid. Jordemoderen kan afklare, redegøre for og rådgive om de mere specifikke udfordringer, der kan være tilknyttet en graviditet. Igennem samtaler tilrettelægger vi sammen en individuel plan for den gravide i svangerskabsperioden. Gennem grundig information og vejledning kan jordemoderen bisidde begge parter i forhold til at få klarlagt begges forventninger, samt synliggøre hvilke og vejlede i eventuelle udfordringer i forhold til den enkelte graviditet.

Forløb


Intromøde
Når vi mødes første gang, vil det typisk være et møde den gravide og jordemoder imellem.


Vi vil tale om den aktuelle graviditet, samt afklare om der er specifikke områder, vi skal klarlægge nærmere under den kommende trepartssamtale.


Den gravide har mulighed for at fortælle, om der er noget, der fylder ekstra, samt få svar på generelle og specifikke graviditetsspørgsmål.

Samtaler
De efterfølgende møder afholdes som individuelle eller trepartssamtaler.


Formålet med samtalerne er at beholde den gravide sund og rask, tilrettelægge en så hensigtsmæssig arbejdsdag som muligt og dermed undgå unødvendige sygemeldinger. Det er her vi har den helt store mulighed for at arbejde med forebyggelse!


Samtalerne foregår på arbejdspladsen. Hvis der er valgt at afholde trepartssamtaler, er de tre parter den gravide ansatte, leder og jordemoder.

Fokus
Igennem hele forløbet er der mulighed for at både gravid og leder benytter sig af telefonisk/mail rådgivning indenfor tidsrummet kl. 8.00 - 15.00. Dette er en vigtig nøgle, til at øge trygheden.


Det giver en unik mulighed for at få svar, når spørgsmål og udfordinger melder sig, og sparer dermed tid og ressourcer for begge parter.


Ydelser

Når vi påbegynder et forløb, sammensætter vi en pakke, som passer til jeres behov. Nedenunder er tre forskellige basispakker. Ud over dette, tilbyder vi:

 • fødselsforberedelse udenfor arbejdstiden
 • Samtale om kost og motion
 • Opfølgende barselssamtale

Tag endelig kontakt, så vi kan sammensætte den pakke der er bedst for din virksomhed

Kontakt

*Telefonrådgivning indebærer muligheden for, at snakke med en jordemoder indenfor Gravirks åbningstider. Hvis jordemoderen sidder i møde, lægges en besked og hun ringer tilbage så hurtigt som muligt.


Forside

Tager du hånd om dine gravide medarbejdere?

Hvad er en virksomhedsjordemoder?

En virksomhedsjordemoder hjælper virksomheder med at tilrettelægge den gravides arbejdsdag, så den kommer til gavn for hende og for virksomheden. En jordemoder med i forløbet er med til at øge trygheden hos leder og gravid. Jordemoderen kan gennem grundig information og vejledning bisidde begge parter i forhold til at få klarlagt begges forventninger, samt synliggøre hvilke- og vejlede i eventuelle udfordringer hos den enkelte gravide. Igennem samtaler tilrettelægger vi sammen en individuel plan for den gravide i svangerskabsperioden.
Der er hos Gravirk lagt vægt på den enkelte gravide kvinde. Det betyder at succesraten for forebyggelse, stiger markant. Dette medfører naturligvis også et yderligere nedsat sygefravær.

Privat jordemoderrådgivning

Gravirk har mange forskellige tilbud til dig som privat, der er gravid og har brug for lidt mere vejledning og rådgivning end den du indtil har modtaget.

Gravirk tilbyder dig

 • Privat fødselsforberedelse
 • Ammevejledning
 • Efterfødselssamtale

Klik ind på ”PRIVATE” og se, hvad vi kan tilbyde dig og din partner.

Udfordringer

Der kan være mange udfordringer i at have en gravid ansat.
Hav en virksomhedsjordemoder ved din side gennem hele graviditeten. Du får hjælp til de udfordringer du møder gennem din graviditet og får hjælp til at din arbejdsdag bliver tilrettelagt så den fortsat er spændende og givende.

Telefonrådgivning

Alle forløb indebærer også mulighed for benytte telefonrådgivningen. Du eller din leder ringer til Gravirk, hvis der opstår problemer eller spørgsmål. Dermed undgås unødig bekymring samt brug af kostbar tid.