FØR fødslen:

Fødselsforberedelse – privat

Til jer, der gerne vil have den individuelle snak om præcis jeres fødsel. Her kan vi bedre gå i dybden med de emner, der er vigtige for jer. Vi kan drøfte ønsker, forventninger, og snakke om eventuelle bekymringer. Jeg kommer med et forslag til de emner, vi skal igennem og I bestemmer hvor meget tid vi skal bruge på de forskellige emner. Dette er et tilbud, som udelukkende er rettet på JER.

Fødselsforberedelse – gruppe

Fødselsforberedelsen giver et grundlægeende kendskab til fødslen, hvordan kroppen agerer samt redskaber til, hvordan I kan hjælpe hinanden igennem den store dag. Vi snakker også om tiden efter, du har født. Her vil vi komme omkring, amning, spædbarnspleje og livet som ny familie.

Ængstelig for fødslen

Det er helt naturligt at være spændt på den kommende fødsel. Det kan være svært at vide, hvad man skal forvente. Men hos nogen fylder denne følelse meget. Jo mere viden og kundskab, man har om fødslen, des mere kan man arbejde med at hvile i det.
Derfor tilbyder Gravirk samtaler, hvor vi sammen kan snakke om, hvilke bekymringer der fylder, samt hvilke muligheder du har for selvbestemmelse ved din fødsel. Hvis du vil, laver vi en ønskeliste, som du kan tage med til fødslen, som bliver lagt i din journal, så din fødejordemoder kan se hvilke bekymringer og ønsker, du har for din fødsel.
Det kan være et godt redskab og udgangspunkt for, at du føler dig mere tryg før og under fødslen.

EFTER fødslen:

Efterfødselssamtale

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle får en efterfødselssamtale.
Det er vigtigt at få talt om, forklaret og evalueret den store begivenhed, hvadenten den er forløbet helt planlagt, eller der har været et par bump på vejen.
Det er vigtigt, at I ved hvad der er foregået og hvorfor.
Det er vigtigt, fordi I dermed kan parkere jeres oplevelse et hensigtsmæssigt sted, hvor den hverken fylder for meget eller for lidt.
Det er desuden vigtigt i forhold til en kommende graviditet og fødsel, at der ikke ligger nogle ubesvarede spørgsmål og dårlige følelser forbundet med en gammel oplevelse.
Jordemoderen læser sammen med jer jeres fødselsbeskrivelse fra fødestedet igennem, og vi snakker om og gennemgår fødslen. Det er en god ide, hvis I sender mig jeres papirer, så jeg kan gennemlæse og forberede samtalen på forhånd. Det anbefales, at lægge samtalen 2-4 uger efter fødslen.

Barselsbesøg

Du har mulighed for at få et eller flere barselsbesøg, efter du har født. Perioden lige efter at have fået et lille barn kan være fyldt med forundring, bekymring, glæde og er generelt proppet med et væld af følelser. Vi snakker om mor og barn og gennemgår de ting, du har behov for at vide mere om. Der vil typisk være stort fokus på amning, søvn, forældreskab, spædbarnspleje, blødning og mors generelle trivsel.

Ammevejledning

Amning fylder utrolig meget for rigtig mange. Amning kræver tid og tålmodighed. Det kræver desuden, at man bliver vejledt godt fra start. Få et besøg hvor du får hjælp med amningen efter fødslen, så I får den mest optimale start. Vi vil også gennemgå muligheden for at pumpe ud og hvis du vil, kan du lære hvordan man håndudmalker.