Gevinst for både arbejdsplads og for den gravide

Mange virksomheder har fokus på, at have sunde medarbejdere – både psykisk og fysisk. Der findes en markant økonomisk besparelse ved at undgå sygemeldinger, men der er også en stor social og kollegial vinding. Rent økonomisk bliver det ofte dyrt, idet der ligger mange ”skjulte udgifter” ved en sygemelding.

Én ting er det rent lønmæssige, men det kræver ofte også meget tid at ansætte, oplære, flytte arbejdsopgaver osv.

At der pludselig mangler en kollega, kan ofte være et pres for de andre medarbejdere, der også skal varetage den sygemeldte opgaver.

Opmærksomhed på graviditeten giver gevinst

At have sundhed i fokus på arbejdspladsen giver den gravide medarbejder en stor sundhedsmæssig vinding. Det er ikke sundt at gå hjemme, hvis ikke man er syg.

Graviditet er en anderledes periodisk omstændighed i krop og psyke, som kræver opmærksomhed. Og får graviditeten opmærksomhed, kan den give utrolig meget positivt.

En arbejdsplads med gravide medarbejdere på arbejde er ofte også en sund arbejdsplads, som giver plads og åbner for muligheder for gravide medarbejdere.

GRAVIRK for virksomheder

Som virksomhed kan det ofte være en udfordring at se positivt på en graviditet. Det kan være svært, at navigere i, hvad man kan sige, hvordan man skal forholde sig, samt hvad man kan forvente af den gravide.

Ifølge beskæftigelsesministeriet sygemeldes ca. 65% af alle gravide, før de går på barsel.
I gennemsnit har disse 48 dages sygefravær. Forskning i både Danmark og Norge viser, at graviditetsbetinget sygefravær nedsættes markant, hvis arbejdspladsen får professionel rådgivning af en virksomhedsjordemoder.

65 %

sygemeldinger

48

dages gns. sygefravær

Gravirk ønsker at hjælpe virksomheder med at tilrettelægge den gravides arbejdsdag, så den kommer til gavn for virksomheden og for hende. En jordemoder med i forløbet er med til at øge trygheden hos leder og gravid. Jordemoderen kan afklare, redegøre for og rådgive om de mere specifikke udfordringer, der kan være tilknyttet en graviditet. Igennem samtaler tilrettelægger vi sammen en individuel plan for den gravide i svangerskabsperioden. Gennem grundig information og vejledning kan jordemoderen bisidde begge parter i forhold til at få klarlagt begges forventninger, samt synliggøre hvilke og vejlede i eventuelle udfordringer i forhold til den enkelte graviditet.

Forløb


Intromøde

Når vi mødes første gang, vil det typisk være et møde den gravide og jordemoder imellem.

Vi vil tale om den aktuelle graviditet, samt afklare om der er specifikke områder, vi skal klarlægge nærmere under den kommende trepartssamtale.

Den gravide har mulighed for at fortælle, om der er noget, der fylder ekstra, samt få svar på generelle og specifikke graviditetsspørgsmål.

Samtaler

De efterfølgende møder afholdes som individuelle eller trepartssamtaler.

Formålet med samtalerne er at beholde den gravide sund og rask, tilrettelægge en så hensigtsmæssig arbejdsdag som muligt og dermed undgå unødvendige sygemeldinger. Det er her vi har den helt store mulighed for at arbejde med forebyggelse!

Samtalerne foregår på arbejdspladsen. Hvis der er valgt at afholde trepartssamtaler, er de tre parter den gravide ansatte, leder og jordemoder.

Fokus

Igennem hele forløbet er der mulighed for at både gravid og leder benytter sig af telefonisk/mail rådgivning indenfor tidsrummet kl. 8.00 - 15.00. Dette er en vigtig nøgle, til at øge trygheden.

Det giver en unik mulighed for at få svar, når spørgsmål og udfordinger melder sig, og sparer dermed tid og ressourcer for begge parter.